Vanavond (7juni) sprintwedstrijden.

Let even op onderstaande bijbehorende regels uit de wedstrijdbepalingen:
11.3 Voor de sprintwedstrijden bestaat de baan uit een te ronden bovenboei die 1x bakboord gerond dient te worden. Zie Aanhangsel B.
13.3 Bij de sprintwedstrijden is de startlijn tussen (de staak met een oranje vlag op het) startschip aan stuurboord en een uit te leggen boei (de zogenaamde pin-end) als bakboord merkteken van de start
13.6 In afwijking van regel 29.1 en 29.2 RvW zal er, met uitzondering van de sprintwedstrijden, géén individuele of algemene terugroep plaatsvinden, dit om verwarring en de kans op aanvaringen bij de start te voorkomen.