Contributies

2024

 • Hoofdlidmaatschap: € 65,- per jaar
 • Bemanningslidmaatschap: €40,- per jaar
 • WAR-vaarder (donateur): €30,- per jaar
 • Verenigingsboot lidmaatschap: €360,- per jaar (zomerseizoen)
 • Studenten betalen € 250,- voor een verenigingsboot lidmaatschap

Hoofdleden, bemanningsleden en en verenigingsbootleden zijn automatisch lid van het Watersportverbond.

Lid worden van WSV Flevomare

Waarom lid worden:

Flevomare leden kunnen deelnemen aan alle Flevomare activiteiten.

Voor de wedstrijdzeilers:

 • Woensdagavondwedstrijden (wekelijks in de periode medio april-medio september)
 • Winterwedstrijden (eens per 2 weken medio september-medio april m.u.v. december en januari)
 • Seizoensafsluiting

Voor bemanningsleden:

 • Dit lidmaatschap is speciaal in het leven geroepen voor de bemanning van leden die aan onze wedstrijden deelnemen en ook aan andere wedstrijden meedoen. Deze leden hebben dezelfde voordelen als gewone leden
 • Zij zijn lid van het watersportverbond. Een eventueel bemanningslicentie vraag je zelf aan bij het Watersportverbond
 • (Bemannings)leden kunnen een gratis parkeerpas aanvragen voor bij het Havenkantoor voor de woensdagavonden in de periode dat de woensdagavondwedstrijden gehouden worden. Graag kenteken opgeven bij het aanmelden.

Voor mensen die op woensdag meevaren: WAR-vaarder

 • Deze donateursvorm is speciaal in het leven geroepen voor de bemanning van leden die aan onze wedstrijden deelnemen. Deze leden hebben dezelfde voordelen als gewone leden, maar geen stemrecht.
 • Zij zijn alleen geen lid van het watersportverbond
 • Als WAR-vaarder heb je de mogelijkeheid om achter de slagboom te parkeren. Geef je kenteken door bij het aanmelden

Met de verenigingsboot zeilen?

Voor de toerzeilers

 • Toertochten/prestatietochten
 • Winterlezingen
 • Seizoensafsluiting

Algemeen

(*) Het Watersportverbond is de belangenbehartiger van de watersporters.

Op (inter)nationaal niveau houdt het Watersportverbond zit bezig met zaken als:

 • wet- en regelgeving
 • varen doe je samen
 • vuilwaterproblematiek
 • Natura 2000
 • vaarheffingen en bijdrageregelingen

Op regionaal niveau betreft dit:

 • openhouden IJmeer
 • waterplantenproblematiek Markermeer en Randmeren
 • baggeren van vaargeulen
 • bedieningstijden bruggen en sluizen
 • toekomstig waterpeil