Contributies

2023

 • Hoofdlidmaatschap: € 65 per jaar
 • Bemanningslidmaatschap: €30 per jaar
 • Verenigingsboot lidmaatschap: €360 per jaar (zomerseizoen)
 • Studenten betalen € 250,- voor een verenigingsboot lidmaatschap

Hoofdleden zijn automatisch lid van het Watersportverbond.

Lid worden van WSV Flevomare

Waarom lid worden:

Flevomare leden kunnen deelnemen aan alle Flevomare activiteiten.

Voor de wedstrijdzeilers:

 • Woensdagavondwedstrijden (wekelijks in de periode medio april-medio september)
 • Winterwedstrijden (eens per 2 weken medio september-medio april m.u.v. december en januari)
 • Seizoensafsluiting

 

Voor bemanningsleden:

 • Dit lidmaatschap is speciaal in het leven geroepen voor de bemanning van leden die aan onze wedstrijden deelnemen. Deze leden hebben dezelfde voordelen als gewone leden
 • Zij zijn alleen geen lid van het watersportverbond
 • (Bemannings)leden kunnen een gratis parkeerpas aanvragen voor bij het Havenkantoor voor de woensdagavonden in de periode dat de woensdagavondwedstrijden gehouden worden. Graag kenteken opgeven bij het aanmelden.

 

Met de verenigingsboot zeilen?

 

Voor de toerzeilers

 • Toertochten/prestatietochten
 • Winterlezingen
 • Seizoensafsluiting

 

Algemeen

(*) Het Watersportverbond is de belangenbehartiger van de watersporters.

Op (inter)nationaal niveau houdt het Watersportverbond zit bezig met zaken als:

 • wet- en regelgeving
 • varen doe je samen
 • vuilwaterproblematiek
 • Natura 2000
 • vaarheffingen en bijdrageregelingen

 

Op regionaal niveau betreft dit:

 • openhouden IJmeer
 • waterplantenproblematiek Markermeer en Randmeren
 • baggeren van vaargeulen
 • bedieningstijden bruggen en sluizen
 • toekomstig waterpeil