Mededeling 10.

Prijsuitreiking 14.00

Mededeling 9.

Langenbaanwedstrijd zondag 3 september.


Mededeling 8.

Einde protesttijd zaterdag

ORC4/SW 18.03 uur

ORC 3 17.22 uur

ORC 2 17:59 uur


Mededeling 1.

In afwachting van de definitieve deelenemersaantallen, is nu wel al bekend dat de startgroepen en starttijden zoals vermeld in bijlage A van de Wedstrijdbepalingen (WB) zullen worden aangepast.


Mededeling 2. Bijlage A Wedstrijdbepalingen.

Aanpassing Klassen/Startgroepen/Starttijden

De Pampus Regatta 2023 onderscheidt de volgende klassen.

Klasse Klasse-vlag Opmerking/Bijzonderheden
ORC-2 Cijferwimpel 2
ORC-3 Cijferwimpel 3
ORC-4 Cijferwimpel 4 of “Varen doe je Samen”-vlag Eventueel te verkrijgen bij de organisatie
SW-klasse

De klassen ORC-4 en SW-klasse starten in dezelfde startgroep.

Voor een overzicht van de startgroepen, zie Klasseindelingen PR2023


Mededeling 3. Nieuw Startrooster zaterdag 2 september (max. 4 races)

Klassen- wimpel Klasse Waarschuwings-sein Voorbereidings-

sein

Startsein
2 ORC-2 10.00 uur 10.01 uur 10.05 uur
3 ORC-3 10.10 uur 10.11 uur 10.15 uur
4 of “Varen doe je Samen” ORC-4/ SW 10.20 uur 10.21 uur 10.25 uur

Start volgende race zo spoedig mogelijk, maar niet eerder dan 10 min., na finish laatste boot in zijn klasse.

Startrooster eerste start zondag 3 september (2 races middellangebaan)

Klassen- wimpel Klasse Waarschuwings-sein Voorbereidings-

sein

Startsein
2 ORC-2 10.00 uur 10.01 uur 10.05 uur
3 ORC-3 10.10 uur 10.11 uur 10.15 uur
4 of “Varen doe je Samen” ORC-4/ SW 10.20 uur 10.21 uur 10.25 uur

Mededeling 4. Zeilnummer

In de ORC-4 vaart de Time Out met zeilnummer 7 i.p.v. 8377


Mededeling 5. Wijziging Wedstrijdbepalingen art. 12; 3e bullet

Onderstaande tekst komt volledig te vervallen.


Mededeling 6. Wijziging Wedstrijdbepalingen art. 18 Scoren; 4e bullet

Oude tekst:

Nieuwe tekst:


Mededeling 7. Langebaanwedstrijd zondag

Het startgebied is de locatie zoals aangegeven in bijlage D van de Wedstrijdbepalingen.

Afhankelijk van de windsterkte zal een drie-hoeks baan worden uitgelegd, waarbij een bovenboeien door de organisatie zullen worden uitgelegd. Deze boeien zijn GEEL en rond.

De positie/koers (vanaf startschip) van de boeien wordt door de organisatie via kanaal 13 aangegeven.

Onderstaande tekening geeft een schets van de mogelijk te uit leggen baan.

Zonder verder mededelingen worden er elke klasse 2 starts gehouden. De wedstrijdleiding heeft de mogelijkheid hierin wijzigingen aan te brengen, door bijv. een bepaalde klasse niet (meer) te laten starten voor de 2e wedstrijd.

Het startrooster wordt vermeld in Mededeling 3.