Thuisbasis WSV Flevomare:

Marina Muiderzand
IJmeerdijk 4
1361 AA Almere

Rek.nr. WSV Flevomare:                                   

NL 03 INGB 0693 4286 19

Dichtbij A1 en A6 en meteen aan het Markermeer.

Aangesloten bij het Watersportverbond.

Over wsv Flevomare

Flevomare is in 1992 opgericht en heeft als thuisbasis Marina Muiderzand.

Allereerst brengt de vereniging de leden in  contact met andere zeilers. Met name andere ligplaatshouders van Marina Muiderzand, aangevuld met een aantal zeilers van omringende havens. Gezelligheid en uitwisselen van ervaringen staat voorop.

We ontmoeten elkaar niet alleen op de steiger, maar ook na afloop van de woensdagavondwedstrijden, de regatta’s, de winterwedstrijden dan wel tijdens één van de toertochten. Of tijdens een lezing in het winterseizoen met onderwerpen over scheepstechniek, wedstrijdregels, routeplanning, reizen, etc.

Flevomare is aangesloten bij het watersportverbond. Het verbond behartigt onder andere de zeilersbelangen om een zo mooi mogelijk bevaarbaar zeilwater te behouden. Denk hierbij aan het beïnvloeden van wet en regelgeving, de vuilwater problematiek, windmolens of  een oeververbinding naar Almere. Maar ook het terugdringen van overlast door waterplanten. Bovendien krijgen leden van het verbond  korting op een aantal diensten en is voor  wedstrijdzeilers met een meetbrief, hiermee de wedstrijdlicentie geregeld.

Een kleine opsomming van onze activiteiten:

  • Woensdagavondwedstrijden (WAR) (wekelijks in de periode medio april-medio september). Toegankelijk en interessant voor zowel beginnende als ervaren wedstrijdzeilers. Het is mogelijk om met een ongemeten boot deel te nemen in de SW klasse of als je een meetbrief hebt in een ORC klasse. De WAR van Flevomare staat bekend om zijn grote aantal deelnemers en daardoor voor iedereen leuke competitie
  • Winterwedstrijden (eens per 2 weken medio september-medio april m.u.v. december en januari)
  • Toertochten
  • Regatta’s zoals de Midzomer Regatta en in het najaar de Pampus Regatta
  • Interessante lezingen gedurende winter
  • Een J/70 verenigingsboot met voor verenigingsboot leden wekelijks training en deelname en regionale en landelijke wedstrijden
  • Jaarlijks een seizoen afsluiting met buffet of BBQ

Het bestuur

Ubbo Neisingh

Functies: Voorzitter
Ligplaats: B 19
Scheepsnaam: NARWAL
E-mail: voorzitter@flevomare.nl

Henk Kuiper

Functies: Penningmeester, PR/Communicatie
Ligplaats: B 63
Scheepsnaam: E-motion
E-mail: penningmeester@flevomare.nl
Rek.nr. WSV Flevomare:
NL 03 INGB 0693 4286 19

Ronald Lettenmeijer

Functie: Algemeen/Sponsoring
Ligplaats: B 61
Scheepsnaam: Moshulu
E-mail: ronaldlettenmeijer@gmail.com

Olivier Verhaar

Functies: Secretaris
Ligplaats: Zaandam
Scheepsnaam: Gotcha 2
E-mail: secretariaat@flevomare.nl

Marina Westland

Functie: Ledenadministratie
Ligplaats:
Scheepsnaam: Grand Cru
E-mail: ledenadministratie@flevomare.nl

De wedstrijdcommissie

Jeroen Koninkx

Functie: Voorzitter wedstrijdcommissie
Ligplaats: A 41
Scheepsnaam: Sailselect
E-mail:wedstrijd@flevomare.nl

Peter Koetsier

Functie: Wedstrijdleider
Scheepsnaam: Helena
Ligplaats:
E-mail: wedstrijd@flevomare.nl

DS2_3368-4

Marco Faasse

Functie: Startschepen
Scheepsnaam: Flow
Ligplaats: D 32
E-mail: startschip@flevomare.nl

Emile van Raam

Functie: Algemeen
Ligplaats: L ..
Scheepsnaam: Tri-eau
E-mail: emilevanraam@kpnmail.nl

Sybout Hiemstra

Functie: Protestafhandeling
Ligplaats: C 46
Scheepsnaam: White Hawk
E-mail: shiemstra@zonnet.nl

De verenigingsbootcommissie

Bert Du Toy van Hees

Functie:
E-mail: bertdutoyvanhees@gmail.com

Evert Weidner

Functie:
E-mail: Ejweidner@gmail.com

Keetje Schade

Functie:
E-mail: Keetjeschade@hotmail.com