Kosten en inschrijven

Het inschrijfgeld bedraagt €55 per serie.
Om aan de Woensdag Avond Regatta deel te nemen moet je lid van
WSV Flevomare zijn.

Naar inschrijven

Wedstrijdbepalingen.

Bemanningspool

Als je geen of onvoldoende bemanning hebt, kun je natuurlijk duo-handed gaan varen. We kunnen je ook in contact brengen met mensen die graag mee willen zeilen.

Kijk op de pagina Bemanningspool.

De Woensdag Avond Regatta (WAR)

Van begin April tot begin september organiseert WSV Flevomare woensdagavondwedstrijden, ook wel WAR genoemd. Deze zeilwedstrijden worden op het IJmeer gehouden. De start en finish is bij de IJM16, 15 minuten varen vanuit Muiderzand.

We nodigen je van harte uit om ook mee te doen. Je kunt meedoen met elke boot die voldoende veilig is op dit water en ook navigatieverlichting kan voeren.

Ongemeten boten kunnen inschrijven in de SW klasse. Daarnaast is het mogelijk voor gemeten boten om in te schrijven in de ORC klasse.

Onze WAR is een verenigingsevenement, d.w.z. iedere deelnemer moet lid zijn, of worden van WSV Flevomare. De WAR is op de eerste plaats bedoeld als een sportieve zeilavond met wedstrijdelement en is een prima gelegenheid om wedstrijdervaring op te doen.

Je leert je schip onder alle omstandigheden kennen en goed te handelen, wat ook bij andere tochten nuttig kan zijn. Belangrijk is dat sportiviteit en goed zeemanschap hoog in het vaandel staan. Aanvaringen voorkomen is bij ons vanzelfsprekend. Protesteren kan altijd. Sterker nog, dat kan heel leerzaam zijn. Leren van elkaar en elkaar helpen is het motto, dan blijft het voor iedereen een leuk en leerzaam spelletje.

De WAR gaat altijd door (m.u.v. koningsdag) ook in de vakantieperiode, echter niet bij een stormwaarschuwing vanaf 7Bf. Bij bijzondere weersomstandigheden (bijv. onweer) kan de wedstrijdcommissie ook besluiten de wedstrijd voor die dag te laten vervallen. Alleen jij bepaalt of het verantwoord is om uit te varen. Van de ongeveer 24 starts tellen de 12 beste resultaten voor het eindklassement. Een paar wedstrijden missen, bijvoorbeeld voor een welverdiende vakantie, is dus geen probleem.

Voorlichtingsavond

Op de woensdagavond voorafgaand aan de start van de WAR organiseert Flevomare de inmiddels bekende WARming-up avond met uitleg en vragen over de WAR. Op de site is de datum te vinden, evenals de datums waarop de wedstrijden verzeild worden.

Inschrijven WAR

Flevomare maakt gebruik van automatische incasso. Met het insturen van het inschrijfformulier geeft je WSV Flevomare toestemming om het inschrijfgeld van je rekening af te schrijven
Het inschrijfgeld ad. € 55,-  wordt automatisch rond 15 april van je rekening afgeschreven of binnen 2 weken na datum van inschrijving indien je later in het seizoen inschrijft. Mocht je geen automatische incasso toestaan, word je verzocht dit bij de opmerkingen op het inschrijfformulier kenbaar te maken. Je dient dan het inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL03 INGB 0693 4286 19 t.n.v. WSV Flevomare, Wageningen o.v.v. WAR (lopend jaar) met bootnaam + (indien bekend) zeilnummer.

Met het inschrijven geef je Flevomare ook toestemming je naam en bootnaam te publiceren. Ook sta je toe dat foto’s die tijdens of na afloop van de WAR worden gemaakt worden gepubliceerd.

Wedstrijdbepalingen WAR

Lees voor je start de wedstrijdbepalingen goed door, zodat u weet hoe het spelletje gespeeld wordt. De wedstrijdbepalingen zijn op de website te vinden.

Klassenindeling WAR

Er wordt gevaren in drie verschillende klassen, te weten ORC1, ORC2 (gemeten schepen) en SW (ongemeten schepen).

Hoe laat wordt er gestart en welke baan wordt er gevaren?

Tussen 19.00 en 19.15 uur wordt de te varen baan bekend gemaakt via marifoonkanaal 13. Er is ook een speciale WhatsApp-groep. Het startsein van de voorgaande startgroep is het voorbereidingssein van de opvolgende startgroep. In appendix A van de wedstrijdbepalingen vind je het startrooster van de startgroepen, de bijbehorende klassenvlag en welke baan van de banenkaarten. Ook zijn er op de website tekeningen van de banen te vinden.

Start- en finishschip

Iedere deelnemer is verplicht 1 keer per 2 seizoenen (afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers en m.u.v. deelnemers die voor het eerst meevaren) op te treden als start- en finishschip, wanneer daarvoor een beroep op je wordt gedaan. Als je als startschip wordt ingedeeld, ontvangt je een lijst met namen van de andere startschip deelnemers. Op deze lijst staan datum, namen en telefoonnummers van de starters. Als je op de aangegeven datum verhinderd bent, kun je ruilen. Geef de wijziging wel door aan de Wedstrijdcommissie.

Uitslagverwerking

Na de wedstrijd is het tijd voor een gezellig samen zijn in het Regatta Center Muiderzand met een drankje en een hapje en natuurlijk napraten over de wedstrijd. Kortom elkaar leren kennen. Afhankelijk van de binnenkomst van de finishlijst zal rond 22.30 uur de voorlopige uitslag bekend gemaakt worden. Mutaties worden in alle rust op een later tijdstip uitgevoerd en zijn de volgende dag te vinden op onze website.

Handicaps

Deelnemers die inschrijven in de SW-klasse (ongemeten schepen) krijgen van WSV Flevomare een gratis SW certificaat (handicapgetal). Dit certificaat wordt aangemaakt met behulp van het door het Watersportverbond uitgegeven SW-programma en de gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier. Deelnemers welke inschrijven in de ORC-klasse zijn verplicht in het bezit te zijn van een geldige ORC-meetbrief (voor 1 mei).

Laten meten van je jacht (ORC)

Deelnemers die hun jacht willen laten meten, kunnen contact opnemen met het Watersportverbond. Zij kunnen je zeker verder helpen.