Startschepen WAR 2022

Het start & finishschip, wat is daar voor nodig

Materialen

De volgende materialen heb je als start-/finishschip nodig:

  • VHF
  • signaalhoorn (2x)
  • digitale klok (2x)
  • finishformulier
  • tas mee met daarin een gele boei met anker (*)

De materialen zijn op de betreffende avond, om +/- 18.00 uur af te halen. Locatie wordt nog bekend gemaakt. 

(*) De gele boei met anker is onze ILM. Deze dient ter bescherming van het startschip. Na afloop de boei graag weer oppikken en inleveren met de start/finishtas in het wedstrijd office. De boei is met een pikhaak gemakkelijk weer op te pikken.

Startlijn

Het is van belang om met voldoende bemanning te zijn (minimaal 3 om de procedures van start en finish goed uit te kunnen voeren) en vaar tijdig uit. De startlijn is de denkbeeldige lijn tussen de rode boei IJM 16 en de mast van het startschip.

De positie van het startschip is ten zuidoosten van de IJM16. De startlijn ligt dus noordwest naar zuidoost en is ongeveer 100 meter lang. De ILM boei houd je tussen het startschip en de IJM16, zo’n 2-3 scheepslengtes van het startschip. Houd rekening met de waterdiepte, ter plaatse is het ongeveer 12 meter diep. Voorkom dat het startschip in de vaargeul komt te liggen, met name bij zuidelijke windrichtingen.

Opm.: De start is in zuidelijke richting; de ILM boei dient aan bakboord te worden gehouden voor de startende schepen en maakt dus geen deel uit van de startlijn. De ILM is niet nodig bij de finish, na de start kan deze binnen gehaald worden.

Procedure

Aan de start/finishschepen wordt dringend verzocht de aangeleverde klok (of GPS) als tijdklok te gebruiken. Zet de VHF op kanaal 13 en tel af van 10 naar 1 en start. Het startsein bestaat uit het blazen op de hoorn en het zwaaien met de vlag.

Startsein

Het startsein van de eerste klasse is tevens voorbereiding voor de volgende klasse. Te vroege starts en schepen die de ILM aan de verkeerde kant voorbij varen noteren. Te vroeg gestarte schepen kunnen hun straf ontlopen door buitenom opnieuw te starten. Maak hier een aantakening van op de finishlijst. Dit hoeft niet via de marifoon of met vlaggen doorgegeven te worden.

Finish

Je mag dichter naar de YM 16 voor anker gaan i.v.m. beter zicht. Je kunt dan gelijk de ILM alvast binnen halen. Houdt zeker de helft van de startlijn aan, maar je mag op ook dezelfde plaats voor anker blijven liggen.

Noteer op de lijst de tijd die de klok aangeeft wanneer de boeg van het schip de finishlijn passeert. Voorbeeld: 21 uur 44 min 50 sec, en dus niet de gevaren tijd.

In de volgende kolom noteer je het zeilnummer (staat in het grootzeil) of het relingnummer bij de SW klasse en indien mogelijk de scheepsnaam.

Inkorten van de wedstrijd

Bij weinig wind kan de baan door de wedstrijdleiding worden ingekort. Zorg dat je GSM aan staat om eventueel de nieuwe locatie door te krijgen.

Daarna zal dit kenbaar worden gemaakt op VHF kanaal 13.  Om 22.00 uur sluit de finish.

Maak een foto van de finishlijst en stuur deze via Whatsapp naar 06-5155 2419 zodat er snel kan worden begonnen met de uitslag verwerking. De finishlijst en toebehoren breng je na afloop naar het wedstrijdoffice.

Compensatie

De schipper van een start-/finishschip krijgt voor de gemiste wedstrijd compensatie. Zie hiervoor de wedstrijdbepalingen.

Indien je verhinderd bent dien je zelf contact te nemen met een andere schipper van de startschepenlijst om te ruilen. Geef in geval van een wissel dit ook even door aan de wedstrijdcommissie ter aanpassing startschepenlijst.

Bij afwezigheid zonder kennisgeving, gelden maatregelen zoals omschreven in de wedstrijdbepalingen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking