• Startschepen WAR

  Benieuwd hoe je gevaren hebt?

  Ga naar de uitslagen
 • Startschepen WAR

  van april tot half september

  Shrijf je in voor de Woensdag Avond Regatta
 • Startschepen WAR

  Houd de site in de gaten voor meer informatie

  Midzomerwedstrijd

Startschepen WAR 2021 Volgen

NR
Scheepsnaam
Datuem
1
Grand Crux
15 april
3
4
010281065
2
12
xx april

formulier maken om direct te uploaden van uitslag? Geen whatsapp gebruiken lijkt mij.

 Of een link naar Google sheet om uitslagen in te zetten? (alleen belangrijk hoe misbruik te voorkomen?

Het start & finishschip, wat is daar voor nodig

Materialen

De materialen : VHF, signaalhoorn (2x), digitale klok (2x) en finishformulier zijn op de betreffende avond, om +/- 18.00 uur af te halen in het Palaver ???

Indien niemand aan boord, liggen debenodigde spullen in een tas in de bakskist. Je krijgt ook een extra tas mee met daarin een gele boei met anker. Dit is onze ILM, deze dient ter bescherming van het startschip. Na afloop de boei graag weer oppikken en inleveren met de start/finishtas in het wedstrijd office of liever weer a/b Sea’s out. De boei is met een pikhaak gemakkelijk weer op te pikken.

Startlijn

Het is van belang om met voldoende bemanning te zijn (minimaal 3 om de procedures van start en finish goed uit te kunnen voeren) en vaar tijdig uit. De startlijn is de denkbeeldige lijn tussen de rode boei IJM 16 en de mast van het startschip. De startschip positie is ten zuidoosten van de IJM16. De startlijn ligt dus noordwest naar zuidoost en is ongeveer 100 meter lang. De ILM boei houd je tussen het startschip en de IJM16, zo’n 2-3 scheepslengtes van het startschip. Houd rekening met de waterdiepte, ter plaatse is het ongeveer 12 meter diep. Voorkom dat het startschip in de vaargeul komt te liggen, met name bij zuidelijke windrichtingen. Opm.: De start is in zuidelijke richting de ILM boei dient aan bakboord te worden gehouden voor de startende schepen, en maakt dus geen deel uit van de startlijn. De ILM is niet nodig bij de finish, na de start kan deze binnen gehaald worden.

Procedure

Aan de start/finish schepen wordt dringend verzocht de aangeleverde klok (of GPS) als tijdklok te gebruiken. Zet de VHF op kanaal 13 en tel af van 10 naar 1 en start. Het startsein bestaat uit het blazen op de hoorn.

Startsein

Het startsein van de eerste klasse is tevens voorbereiding voor de volgende klasse. Te vroege starts en schepen die de ILM aan de verkeerde kant voorbij varen noteren. Echter te vroeg gestarte schepen kunnen hun straf ontlopen door buitenom opnieuw te starten, gaarne aangeven op de lijst. Dit hoeft niet via de marifoon of met vlaggen doorgegeven te worden.

Finish

Je mag dichter naar de YM 16 voor anker gaan ivm beter zicht, je kan dan gelijk de ILM alvast binnen halen, houdt zeker de helft v/d startlijn aan, maar je mag op ook dezelfde plaats voor anker blijven liggen. Noteer op de lijst de tijd die de klok aangeeft wanneer de boeg v/h schip de finishlijn passeert, bv 21 uur 44 min 50 sec, en dus niet de gevaren tijd. In de volgende kolom noteer je het zeilnummer (staat in het grootzeil) of het relingnummer bij de SW klasse en tevens de scheepsnaam.

Inkorten van de wedstrijd

Bij weinig wind kan de baan door de wedstrijdleiding worden ingekort, zorg dat je GSM aan staat om eventueel de nieuwe locatie door te krijgen, daarna zal dit kenbaar worden gemaakt op VHF kanaal 13.  22.00 sluit de finish, breng de lijst en toebehoren zo snel mogelijk naar het wedstrijd office zodat er snel kan worden begonnen met de uitslag verwerking. Of alternatief maak een foto v/d lijst en stuur deze via Whatsapp naar 0639193609.

Compensatie

De schipper van een start & finishschip krijgt voor de gemiste wedstrijd compensatie, zie hiervoor de wedstrijdbepalingen. Indien je verhinderd bent dien je zelf contact te nemen met een andere schipper v/d startschepenlijst om te ruilen Geef in geval van een wissel dit ook even door aan de wedstrijdcommissie ter aanpassing startschepenlijst: f.andela@kpnmail.nl Bij afwezigheid zonder kennisgeving, gelden maatregelen zoals omschreven in de wedstrijdbepalingen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking