De NoR vind je hier in pdf: NOR-Almere-Pampus-Regatta-2024 DEF.

Almere-Pampus Regatta 2024 voor kajuitjachten op 7 en 8 september 2024

Algemeen

De Almere-Pampus Regatta (APR) heeft als doelstelling een gezellig en laagdrempelig zeilwedstrijd voor kajuitjachten te genereren, waarbij de wedstrijden professioneel zijn georganiseerd. Op zaterdag zullen er maximaal 4 kortebaan up/downs gezeild worden en op zondag zullen er maximaal 3 kortebaan up/downs gezeild worden.

Locatie

IJmeer in het diepe gedeelte tussen Pampus en Muiden (Appendix A).

Wedstrijdorganisatie

De organiserende autoriteit is W.S.V. Flevomare.

  1. Regels

1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW)

1.2 In de wedstrijdbepalingen zullen eventuele wijzigingen van de RvW worden opgenomen.

1.3 Deelnemende schepen moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations for inshore racing (appendix B). Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen.

2. Deelname en Inschrijven

2.1.De wedstrijdserie is uitgeschreven voor:

2.1.2 Kajuitjachten die kunnen voldoen aan regel 1.3 van deze aankondiging

2.1.2. Eenheidsklassen: Kwarttonners, J-80 en meer

2.2 Inschrijving is mogelijk online via de website: Inschrijfformulier Pampus Regatta | Flevomare of door het verzenden van een e-mail met de benodigde gegevens aan: info@flevomare.nl

2.3 De inschrijving sluit op 4 september 2024. Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd; hierover beslist het wedstrijdcomité.

3. Inschrijfgeld

3.1. Het inschrijfgeld bedraagt € 60 voor het gehele evenement en € 35 voor één dag bij inschrijving voor 4 september, daarna is het inschrijfgeld resp. € 65 en € 40.

3.2. Deelname aan de BBQ op zaterdagavond kost € 25 in geval van betaling vooraf. Aanschuiven op zaterdagavond kost € 28, zolang de voorraad strekt.

3.3. De vereiste inschrijfgelden en/of kosten BBQ moeten bij inschrijving worden voldaan.

3.4. In het geval dat de wedstrijden om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken moeten worden en er geen herstart plaatsvindt, zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

4. Programma van de wedstrijden

4.1. Op zaterdag zullen er maximaal 4 kortebaan up/down wedstrijden gezeild worden en op zondag zullen er maximaal 3 kortebaan up/down wedstrijden gezeild worden.

5. Klassenindeling en Groepsindeling

5.1. De Almere-Pampus Regatta kent de volgende klassen

5.1.1. Een ORC klasse, die bij voldoende deelname kan worden gesplitst in de bij ORC behorende klassengrenzen.

5.1.2. Een SW klasse, die bij voldoende deelname kan worden gesplitst in Hoog en Laag

5.1.3. Een Kwarttonner klasse, die bij voldoende deelname start in de ORC-4 klasse.

5.1.4. Eenheidsklassen. Bij voldoende deelname (= minimaal 7 inschrijvingen per eenheidsklasse) krijgen zij een eigen startgroep.

5.1.5. Bij te weinig deelnemers kunnen klassen worden samengevoegd. Zie ook art. 8.3.

6. Wedstrijdschema

6.1. Op zaterdag en zondag wordt er gestart voor de up- en downwind wedstrijden in het wedstrijdgebied (zie Appendix A). Op zaterdag na afloop bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de Barbecue. Op zondag is er na afloop een prijsuitreiking in het Regatta Center Muiderzand.

6.2. Er zal worden gestart in drie tot maximaal zes startgroepen, zie voor volgorde en indeling van de startgroepen de wedstrijdbepalingen die op de website zullen worden gepubliceerd.

6.3. Startschema (onder voorbehoud inschrijvingen)

Dag Waarschuwingssein 1e startgroep Startsein 1e startgroep
Zaterdag 7 september 09:55 uur 10:00 uur
Zaterdag, volgende wedstrijden Zo spoedig mogelijk na de finish van de startgroep
Zondag 8 september 09:55 uur 10:00 uur
Zondag, volgende wedstrijden Zo spoedig mogelijk na de finish van de startgroep

6.4. Het startsein van de eerste groep is het waarschuwingssein van de tweede groep en het startsein van de tweede groep is het waarschuwingssein van de derde groep, enz..

7. Banen

7.1. Op zaterdag en zondag zijn er up- en downwind banen rond gele boeien op een wiervrij deel van het IJmeer.

8. Scoring en Handicap

8.1. ORC: Time on Time, Triple Number, Inshore.

8.2. SW: volgens SW systeem.

8.3. Kwarttonners: Alle 1/4 tonners starten in de ORC-4

8.3.1. De 1/4 tonners met een ORC certificaat scoren voor het ORC-4 klassement scoren incl. de ORC-4 Verbondsbezem.

8.3.2. Alle 1/4 tonners krijgen een SW-score voor een 1/4 Ton klassement t.b.v. de tussen- en eindstand van de DQTC.

8.4. Eenheidsklassen op volgorde van finishen.

8.5. Het lage puntensysteem is van toepassing.

8.6. Bij 5 starts zal er één aftrekwedstrijd zijn, bij minder starts is er geen aftrek.

9. Radiocommunicatie

9.1. Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke mededelingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten tijdens de wedstrijden verboden.

9.2. Het wedstrijdcomité zal VHF-kanaal 13 uitluisteren. Ook zullen mededelingen met betrekking tot de wedstrijd via kanaal 13 worden gedaan. Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal.

10. Prijzen

10.1. Per klasse zijn er prijzen volgens onderstaand schema:

Schepen per klasse: tot 5 5-9 10-18 boven 18
Prijzen: 1 2 3 4

 

10.2. Prijsuitreiking: Zondag zo snel mogelijk na afloop in het Regatta Center Muiderzand.

11. Verzekering en aansprakelijkheid

11.1. Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000 per gebeurtenis.

11.2. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd. Zie regel 4 van RvW: Besluit om wedstrijd te zeilen.

11.3. De leden van het bestuur, vrijwilligers en betrokken commissieleden van W.S.V. Flevomare accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden. Zie RvW regel 4, “ Besluit om wedstrijd te zeilen”.

12. Protesten

12.1. Protesten zullen worden behandeld door een protestcomité (RvW 91 a).

12.2. Arbitrage zal (indien gewenst) worden toegepast voor protesten die betrekking hebben op RvW deel 2.

13. Overige informatie

13.1. Extra informatie kunt u opvragen via info@flevomare.nl

13.2. Voor meer en extra informatie, kunt u bellen naar: +316 20376509

13.3. Als deelnemer aan de Almere-Pampus Regatta kunt u van vrijdag t/m maandag gratis liggen in Marina Muiderzand.

Zie hieronder het wedstrijdgebied.