NoR in pdf: NoR PR 2022

Pampus Regatta 2022 voor kajuitjachten op 3 en 4 september 2022

Aankondiging

Algemeen

De Pampus Regatta is een (laagdrempelig) evenement met up-down banen op zaterdag en middenlange banen op zondag. voor kajuitjachten. Deelnemers kunnen aanschuiven bij een BBQ bij Het Palaver (Regatta Center Muiderzand) op zaterdag waar ook de prijsuitreiking op zondag zal zijn.

Locatie

IJmeer in het diepe gedeelte tussen Pampus en Muiden (Appendix A).

Wedstrijdorganisatie

De organiserende autoriteit is W.S.V. Flevomare.

1. Regels

    1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW)
    2. In de wedstrijdbepalingen zullen eventuele wijzigingen van de RvW worden opgenomen.
    3. Deelnemende schepen moeten voldoen aan Categorie 4 van de Offshore Special Regulations. Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen.

 

2.Deelname en Inschrijven

De wedstrijdserie is uitgeschreven voor:

2.1.1. Kajuitjachten die kunnen voldoen aan regel 1.3 van deze aankondiging

2.1.2. Eenheidsklassen: Kwarttonners & J-80

2.2 De diepte van het vaarwater kan buiten het wedstrijdgebied 2,25 bedragen, dieper stekende schepen nemen deel op eigen risico.

2.3 Inschrijving is mogelijk online via de website: Inschrijfformulier Pampus Regatta | Flevomare of door het verzenden van een e-mail met de benodigde gegevens aan: info@flevomare.nl

2.4 De inschrijving sluit op 31 augustus 2022. Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd; hierover beslist het wedstrijdcomité.

3. Inschrijfgeld

3.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 60 voor het gehele evenement en € 35 voor één dag bij inschrijving voor 31 augustus, daarna is het inschrijfgeld resp. € 65 en € 40.

3.2 Deelname aan de BBQ op zaterdagavond kost € 22 in geval van betaling vooraf. Aanschuiven op zaterdagavond kost € 25, zolang de voorraad strekt.

3.3 De vereiste inschrijfgelden en/of kosten BBQ moeten bij inschrijving worden voldaan.

3.4 In het geval dat de wedstrijden om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken moeten worden en er geen herstart plaatsvindt, zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

4. Programma van de wedstrijden

4.1 Op zaterdag zijn er korte up- en downwind wedstrijden, gestreefd wordt om drie starts te doen.

4.2 Op zondag zijn er twee middellangebaanwedstrijden van ca. 8 mijl. Voor de J-80 klasse zal geprobeerd worden up- en down wedstrijden te doen, afhankelijk van het aantal  deelnemers.

5. Klassenindeling en Groepsindeling

5.1 Een ORC klasse, die bij voldoende deelname zal worden gesplitst in Hoog en Laag

5.2 Een SW klasse, die bij voldoende deelname zal worden zal worden gesplitst in Hoog en Laag

5.3 Een Kwarttonner klasse bij voldoende deelname. Bij te weinig deelnemers zullen deze worden ingedeeld in ORC Laag.

5.4 J-80 eenheidsklassen. Bij voldoende deelname op zondag ook up- en downwedstijden.

6. Wedstrijdschema

6.1 Op zaterdag wordt er gestart voor de up- en downwind wedstrijden in het wedstrijdgebied (zie Appendix A).

6.2 Op zondag wordt gestart voor twee middellange wedstrijden en is er na afloop prijsuitreiking in het Regatta Center Muiderzand.

6.3 Er zal worden gestart in drie tot maximaal zes startgroepen, zie voor volgorde en indeling van de startgroepen de wedstrijdbepalingen die op de website zullen  worden gepubliceerd.

6.4 Startschema (onder voorbehoud inschrijvingen)

Dag Waarschuwingssein 1e startgroep Startsein 1e startgroep
Zaterdag 3 september 09:55 uur 10:00 uur
Zaterdag, volgende wedstrijden Zo spoedig mogelijk na de laatste finisher van de  startgroep
Zondag 4 september 09:55 uur 10:00 uur

6.5 Het startsein van de eerste groep is het waarschuwingssein van de tweede groep en het startsein van de tweede groep is het waarschuwingssein van de derde groep, enz..

8. Banen

8.1 Op zaterdag zijn er up- en downwind banen rond gele boeien op een wiervrij deel van het IJmeer.

8.2 Op zondag worden twee middellange banen in hetzelfde wiervrij deel van het IJmeer gevaren, gebruikmakend van gele boeien en bestaande betonning. Voor de J-80 mogelijk up- en downwedstrijden.

8.3 De banen worden vermeld in de wedstrijdbepalingen die op de website zullen verschijnen

9. Scoring en Handicap

9.1 ORC: Time on Time, Triple Number, Windward/Leeward (zaterdag) en Coastal/Long Distance (zondag).

9.2 SW: volgens SW systeem

9.3 Kwartonners: ORC Time on Time, Triple Number, Windward/Leeward (zaterdag) en Coastal/Long Distance (zondag)

9.4 Eenheidsklassen op volgorde van finishen

9.5 Het lage puntensysteem is van toepassing

9.6 Bij 5 starts zal er één aftrekwedstrijd zijn, bij minder starts is er geen aftrek.

9.7 De wedstrijden op zaterdag en zondag scoren gelijk.

10. Radiocommunicatie

10.1 Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke mededelingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten tijdens  de wedstrijden verboden.

10.2 Het wedstrijdcomité zal VHF kanaal 13 uitluisteren. Ook zullen mededelingen met betrekking tot de wedstrijd via kanaal 13 worden gedaan. Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal.

11. Prijzen

11.1 Per klasse zijn er prijzen volgens onderstaand schema:

Schepen per klasse: tot 5 5-9 10-18 boven 18
Prijzen: 1 2 3 4

11.3 Prijsuitreiking: Zondag zo snel mogelijk na afloop in het Regatta Center Muiderzand.

12. Verzekering en aansprakelijkheid

12.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 2.000.000 per gebeurtenis.

12.2 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd. Zie regel 4 van RvW: Besluit om wedstrijd te zeilen.

12.3 De leden van het bestuur en de betrokken commissieleden van W.S.V. Flevomare accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in  samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden. Zie RvW regel 4, “ Besluit om wedstrijd te zeilen”.

13. Protesten

13.1 Protesten zullen worden behandeld door een protestcomité (RvW 91 a).

13.2 Arbitrage zal (indien gewenst) worden toegepast voor protesten die betrekking hebben op RvW deel 2.

14. Overige informatie

14.1 Extra informatie kunt u opvragen via info@pampusregatta.nl

14.2 Voor meer en extra informatie, kunt u bellen naar: Henk Kuiper 06-20376509

41.3 Als deelnemer aan de Pampus Regatta kunt u van vrijdag t/m maandag gratis liggen in Marina Muiderzand

Appendix A