Startijden

Let op. Er is dit jaar 1 startgroep. De start is om 12.00.

Let ook op wisseling zomer en wintertijd.

 

Banen

Voor uitgetekende banen, klik hier.

 

Data

24 september 2023, 

 

8 en 22 oktober,

 

5 en 19 november,

 

4 en 18 februari 2024

 

3, 17 en 31 maart,

 

14 april 

Wedstrijdbepalingen 2023 / 2024

Even een paar uur uitwaaien op zondagmiddag en een gemoedelijke  “after sail”  in het Regatta Center, is de “drive” om mee te doen aan de Flevomare Winterserie.
Wij wensen u goede en sportieve Winterwedstrijden toe.
De Wedstrijd Commissie.
De van toepassing zijnde bepalingen

1.1     Deze lokale wedstrijdbepalingen inclusief annexen vormen tezamen met de Standaard Wedstrijdbepalingen, de wedstrijdbepalingen voor de Winterwedstrijden 2022-2023 conform regel 88.2 RvW.

De locatie van het wedstrijdcentrum.

2.1  Het wedstrijdcentrum is het Regatta Center Muiderzand. (het Palaver)

2.2 De openingstijden zijn na iedere Winterwedstrijd  tussen 15.30 en 16.30 uur.

2.3 De wedstrijdleider luistert uit op marifoon kanaal 13.

Inschrijvingen.

3.1     De Flevomare Winterserie staat open voor kajuitzeilboten.

 • Na iedere wedstrijd in het wedstrijdcentrum of via flevomare.nl
 • De inschrijving geldt voor de gehele Winterserie.
 • Deelname aan de Winterwedstrijden is voor leden van Flevomare gratis.
  Het inschrijfgeld voor niet leden bedraagt 15,00 euro voor de gehele serie, over te maken op rek. NL03 INGB 0693 4286 19 t.n.v. WSV Flevomare, onder vermelding van naam, bootnaam en Winterwedstrijden

Mededelingen aan deelnemers.

4.1 Mededelingen aan deelnemers zullen VHF kanaal 13 worden gedaan.

Programma van de wedstrijden.

5.1     Zie Appendix A  voor het wedstrijdrooster en startrooster.

De start van iedere wedstrijd is om 12:00 uur (lokale GPS tijd).

Bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, zeer zware windstoten, mist) kan de wedstrijd worden afgelast. Hij wordt in ieder geval afgelast als om 10:00 uur op Teletekst pagina 710 een windwaarschuwing van 7 Bf of hoger voor het district Marken staat. Indien mogelijk zal het ook op de website en via VHF kan. 13 bekend worden gemaakt.

Wijzigingen Lokale Wedstrijdbepalingen.

6.1     Iedere wijziging in deze wedstrijdbepalingen zal bekend worden gemaakt op deze website van Flevomare.  

Wedstrijdbepalingen met banenkaart  en wedstrijdrooster.

7.1     Via de website van Flevomare   (Deze kunt u eenvoudig uitprinten).

7.2     Tussen 11.30 en 11.45 uur wordt de te zeilen baan via marifoon kanaal 13 bekend gemaakt door de wedstrijdleider.

Veiligheid.

8.1     De veiligheid van het jacht en zijn opvarenden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of diens vertegenwoordiger. Zeker in de winterperiode is onderkoeling een gevaar.

8.2     Gezien ervaringen uit het verleden is besloten het dragen van reddingvesten verplicht te stellen. Dit geldt voor alle bemanningsleden.

8.3     Solozeilen is niet toegestaan

8.4     De wedstrijden vallen onder Categorie 4 van de ISAF Offshore Special Regulations. Deze zijn te downloaden via http://www.sailing.org/documents/offshorespecialregs/index.php hierin staan de eisen waaraan schip en uitrusting moeten voldoen.

Aanvulling op regel 90.3 b (RvW).

9.1     Als boten worden uitgesloten op grond van regel 14 b waarbij (ernstige) schade is ontstaan, zal deze als score (DSQ) niet aftrekbaar van zijn totaal score.

Kortom: Een DSQ als gevolg van een aanvaring waardoor (ernstige) schade is ontstaan is geen aftrekwedstrijd. Dit om de veiligheid te vergroten.

Start en finishschepen.

10.1   Er is geen startschip. Dit wijzigt regel 26 RvW

10.2   Het finishschip is die deelnemer welke als eerste de finishlijn passeert. (verplicht)

10.3   Indien er door omstandigheden geen finish schip aanwezig is op het moment dat de 2e deelnemer de finishlijn passeert, dan is deze deelnemer verplicht zich als finishschip te presenteren en de finish tijden van de overige deelnemers te noteren

Sluiting van de finish.

11.1   De finish sluit om 16.00 uur.

11.2   Boten die er niet in slagen om de finish voor 16.00 uur te bereiken ontvangen geen score voor die wedstrijd.

Inkorten van de baan.

12.1   De wedstrijdleider kan de te zeilen baan bij elk merkteken (lees navigatieton) inkorten.

12.2   De finishlijn is dan de denkbeeldige lijn tussen dat merkteken en het finishschip.

12.3   Via marifoon kanaal 13 zal de wedstrijdleider bekend maken, dat de wedstrijd wordt afgekort en bij welk merkteken. Dit wijzigt regel 32 RvW.

Protesten.

13.1   Een boot die de bedoeling heeft te protesteren moet altijd de andere boot op de hoogte brengen bij de eerst redelijke gelegenheid. Hij moet direct de rode vlag tonen.

13.2   Protesten moeten worden geschreven op protestformulieren welke verkrijgbaar zijn in het wedstrijdcentrum (zie 2.1) en ingeleverd bij de wedstrijdcommissie aldaar.

13.3   De protesttijd sluit om 16.30 uur.

13.4   De protestcommissie zal de protesten behandelen op een nader bekend te maken plaats, datum en tijd.

Startnummer afmetingen.

 • ORC gemeten deelnemers voeren hun ORC (NED) zeilnummer in hun grootzeil of aan de zeerailing.
 • Deelnemers zonder nummer in het zeil voeren hun toegewezen startnummer aan de zeerailing.
 • Startnummers moeten in zwarte Arabische cijfers op een witte achtergrond staan.
 • Duidelijk op 50 meter afstand   De afmetingen van de cijfers zijn:
  • Minimum hoogte:                        25 cm.
  • Minimum dikte:                             2 cm.
  • Minimum afstand tussen de cijfers:  3 cm.

Wanneer het finishschip uw startnummer niet kan lezen komt u niet in de uitslag voor.

Plaats startnummers.

15.1   Indien een deelnemende boot zijn startnummer aan de zeerailing voert dan is deze  verplicht zowel aan bakboord als aan stuurboord, daar waar de boot zijn grootste breedte heeft het startnummer, als omschreven in 14.2,  te voeren.

Wedstrijd gebied.

16.1   Het wedstrijdgebied is het Markermeer. Hydrografische kaart 1810 (meest recente versie)

De baan.

 • De merktekens van de baan zijn bestaande navigatie / betonning boeien.
 • Zie appendix B voor de banenkaart

Doorlopende hindernis.

19.2   De rode betonninglijn tussen YM 6—YM14 en de groene betonninglijn tussen

YM 5/JH2—YM 13 moeten gezien worden als een doorlopende hindernis.

(daarbuiten mag u niet wedstrijd zeilen) Regel 19 en 20 (RvW) zijn hierbij van toepassing.

De startlijn en finishlijn.

20.1    De startlijn is de denkbeeldige lijn tussen de boeien YM 6  en  YM 5/JH2.

20.2   De finishlijn is de denkbeeldige lijn tussen de boeien YM 6  en  YM 5/JH2.

Ankers.

21.1   Ankers mogen niet voor de boeg uitsteken.

Score.

22.1   Alle deelnemende boten varen onder ORC rating in één groep.

22.2   Voor boten zonder geldige ORC meetbrief en boten welke niet ORC gemeten zijn, zal door de organisatie een passende ORC rating berekend en toegepast worden.

22.3   Deelnemers kunnen als doublehanded inschrijven waarbij de DH meetbrief gebruikt zal worden.

22.4  Het Lage Punten Scoresysteem zal op basis tijd voor tijd worden toegepast voor het eindklassement.

22.5   De seriescore van iedere boot is de optelsom van zijn 5 beste wedstrijdscores. De laagste score wint.

Prijzen.

23.1   De volgende prijzen toegekend: aantal ingeschreven jachten: 2-4 / 5-8 / 9-12 / 13 en meer: 1 – 2 – 3 – 4.

23.2   De prijsuitreiking vindt plaats na het einde van de gehele wedstrijdserie.

Verzekering.

24.1   Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van minstens 2.000.000,- Euro  per evenement