Tips hoe te varen bij windmolenparken

Van het Watersportverbond!

Het is een nieuwe realiteit, windmolenparken in het water waarop wij varen. Het gaat hand in hand met de transitie die Nederland wil maken naar het duurzaam opwekken van energie, onderdeel van het klimaatakkoord. De opwekkingscapaciteit is onlangs verder verhoogd, wat nog meer parken op met name de Noordzee tot gevolg heeft. Regioteam Noordzee gaf op 3 april een webinar over varen op de Noordzee. In dit webinar deelden zij een overzicht van huidige en toekomstige parken, gingen in op regelgeving voor doorvaart en deelden de volgende praktische tips.

Lees het hele artikel HIER.