Flevomare Najaars Competitie

Onder voorwaarde dat dit veilig en binnen de geldende maatregelen kan, is het idee opgevat om in de periode 13 september t/m 29 november wekelijks elke zondag een wedstrijd te houden, de Flevomare Najaars Competitie. (We beginnen niet op 6 september omdat dan de Pampus Regatta staat geprogrammeerd.)

Omdat er voor deze opzet de nodige voorbereidingen noodzakelijk zijn, willen we graag weten of er voldoende animo is.

Afhankelijk van het aantal mogelijke geïnteresseerden moet bijv. bepaald worden of er voor de haven gestart kan worden of dat we moeten beginnen bij het WAR-startgebied nabij de IJM16. Verder, moet er een startschip komen of kan het zonder. Uiteraard moeten er banen worden gemaakt, die zorgen dat er geen problemen kunnen optreden met waterplanten. Gelukkig hebben we de sportboeien K en L(eo) om te gebruiken.

Daarom willen we graag weten is of er belangstelling bestaat voor dit idee. En zo ja in welke vorm: solo, duo, full crew, family of andere suggesties?
Uiteraard zullen dan geldende regels m.b.t. Corona worden gerespecteerd.

Via DEZE LINK kun je je interesse aangeven. Heel veel dank hiervoor!!!