Voorzitter Leo van Raam overleden

Leo van Raam 1945-2020

In memoriam

Woensdag 4 maart is onze voorzitter Leo van Raam overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar toch kwam het droevige bericht nog onverwacht.

Leo was sinds jaar en dag het hart en het gezicht van Flevomare. In diverse functies heeft hij zijn bijdrage geleverd aan het welvaren van de vereniging en aan de zeilsport.

De laatste jaren was Leo niet alleen voorzitter van de club, maar ook van onze wedstrijdcommissie en de organisatiecommissie van de Almere Regatta.

Leo was namens Flevomare betrokken bij het opzetten van de Pampus Regatta samen met Zeilvereniging het Y (Durgerdam) en ZRV Naarden. Binnen de club kartrekker van de 4-uren van Flevomare en het Valkenfestival.

Zijn liefde en passie voor het zeilen betrof niet alleen de activiteit op het water zelf, maar ook de regels van het wedstrijdzeilen, de achterliggende techniek van ratings, opwaartste druk en alles daarom heen, trok meer dan zijn gemiddelde belangstelling. Hij was meter van kajuitzeiljachten bij het Watersportverbond en lid en voorzitter van de Technische Commissie van de Noordzeeclub.

Leo stond voor iedereen klaar niet alleen binnen onze club, maar ook op de haven. Altijd met een goed advies of een leuk verhaal.

Vanwege zijn ziekte had Leo al aangekondigd zijn functies binnen Flevomare officieel bij de komende Algemene Ledervergadering op 11 maart a.s. te willen beƫindigen. Het deed hem goed dat het bestuur en de wedstrijdcommissie er al vroegtijdig in slaagden opvolgers te vinden. De zorg over de voortgang van de verenging en haar activiteiten ging hem aan het hart.

Wij gaan Leo herdenken op 11 maart. O.a. met het feit dat het bestuur besloten heeft om jaarlijks de Overall Winnaar van de WoensdagAvondRegatta (onze en zijn WAR) te huldigen met de Leo van Raam Trofee.

Wij hebben hem hierover helaas niet meer kunnen informeren, maar wij willen op deze manier zijn naam voor altijd aan de club verbinden.

Persoonlijk zal ik hem missen in onze vele een/tweetjes over zeilen, muziek, (klein)kinderen en nog veel andere zaken.

Wij wensen zijn vrouw Willy, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende periode.

Namens het bestuur Henk Kuiper, penningmeester