Hier volgen de mededelingen aan deelnemers Midzomer Regatta 2023.

1.