BBQ na afloop van Midzomer Regatta
Op het strand bij het Palaver. Geef tijdig het aantal deelnemers aan de BBQ door ivm inkoop.
Previous
Next

Startijd

Starttijd 1e startgroep 09:30 uur. Voorbereidingssein 09:25 uur.

De Midzomer Regatta wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Flevoland

Notice of Race Midzomer Regatta 2021 zaterdag 26 juni

Algemeen 

Deze Midzomer Regatta is een gezellige en laagdrempelige zeilwedstrijd voor kajuitjachten, waarbij de wedstrijd professioneel wordt georganiseerd. 

De Midzomer Regatta is een Langebaanwedstrijd van circa 30 mijl.

Locatie 

IJmeer en Markermeer. 

Wedstrijdorganisatie 

De organiserende autoriteit is de W.S.V. Flevomare. 

 • Regels 
  1. De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).  
  2. In de wedstrijdbepalingen zullen eventuele wijzigingen van de RvW worden opgenomen. 
  3. Deelnemende schepen moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations for inshore racing cat 4 (appendix B). Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen.
 • Deelname en Inschrijven 
  1. De wedstrijdserie is uitgeschreven voor Kajuitjachten die kunnen voldoen aan regel 1.3 van deze aankondiging
  2. Inschrijving is mogelijk online via de website: www.flevomare.nl.
  3. De inschrijving sluit op 24 juni 2021. Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd. Hierover beslist het wedstrijdcomité. 
 • Inschrijfgeld 
  1. Het inschrijfgeld bedraagt € 20. 
  2. Deelname aan de BBQ op zaterdagavond kost €20 in geval van betaling vooraf. Aanschuiven op zaterdagavond kost €25 euro, zolang de voorraad strekt.  
  3. De vereiste inschrijfgelden en/of kosten BBQ moeten voor 26 juni 2021 zijn overgemaakt op rekening NL03 INGB 0693 4286 19 t.n.v. WSV Flevomare vermelding van: Midzomer Regatta en bootnaam en zeilnummer. 
  4. In het geval dat de wedstrijden om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken moeten worden en er geen herstart plaatsvindt, zal er WEL restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. 
 • Programma van de wedstrijden 
  1. Het programma omvat een Langebaanwedstrijd van circa 30 mijl voor ORC en SW-klasse. 
 • Klassenindeling en Groepsindeling 
  1. Een ORC-klasse, die bij voldoende deelname zal worden gesplitst in Hoog en Laag  
  2. Een SW-klasse, die bij voldoende deelname zal worden zal worden gesplitst in Hoog en Laag
 1. Shorthanded 
  1. Deelnemers kunnen zowel Single-Handed en Duo-Handed inschrijven.  
  2. In afwijking van regel 42.1 (R.v.W) is het gebruik van een stuurautomaat door Duo- Handed en Single-Handed deelnemers toegestaan. 
  3. Single-Handed deelnemers in de SW-klasse ontvangen een vergoeding van +2 punten op hun handicap. 
  4. Duo-handed deelnemers in de SW-klasse ontvangen een vergoeding van +1 punt op hun handicap. 
  5. Duo-Handed deelnemers in de ORC ontvangen de rating die vermeld staat op de Dual Handed (DH) meetbrief. 
 • Dag en wedstrijdprogramma 
  1. Er wordt gestart in het wedstrijdgebied (zie bijlage 1).
  2. Na afloop van de wedstrijd is er, vanaf 17:00 uur een steigerborrel.
  3. Aansluitend hieraan bestaat de gelegenheid om deel te nemen aan de Barbecue. (Zie art. 3.3)
  4. Er zal worden gestart in maximaal vier startgroepen. Voor volgorde en indeling van de startgroepen wordt verwezen naar de wedstrijdbepalingen die op de website www.flevomare.nl zullen worden gepubliceerd. 
  5. Startschema (onder voorbehoud inschrijvingen):

Dag 

Voorbereidingssein 1e startgroep

Startsein 1e startgroep

Zaterdag 26 juni 

09:25 uur 

09:30 uur

Het startsein van de 1e groep is tevens het voorbereidingssein van de 2e groep en het startsein van de 2e groep is het waarschuwingssein van de 3e groep, enz..

 • Banen 
  1. De Midzomer Regatta bestaat uit een [1] baan van circa 30 mijl die zowel links- als rechtsom gevaren kan worden (bijlage 1).
  2. Deelnemers kunnen na het eerste rak na de start (van Start naar M2) zelf de keuze maken of zij de baan links- dan wel rechtsom willen varen.
 • Scoring en Handicap 
  1. ORC: Time on Time Coastal/Long Distance 
  2. SW: volgens SW-systeem 
  3. Voor Flevomare-leden die ook deelnemen aan de WAR (WoensdagAvondRegatta) telt de Midzomer Regatta mee voor het klassement.
 • Prijzen  
  1. Per klasse zijn er prijzen volgens onderstaand schema:

Schepen per klasse: 

tot 5 

5-9 

10-18 

boven 18

Prijzen: 

 1.  

4

 • Verzekering en aansprakelijkheid 
  1. Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 2.000.000 per gebeurtenis. 
  2. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd. Zie regel 3 van RvW: Besluit om wedstrijd te zeilen. 
  3. De leden van het bestuur en de betrokken commissieleden van de W.S.V. Flevomare accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden. . 
 • Overige informatie 
  1. Extra informatie kunt u opvragen via info@flevomare.nl.
  2. Voor meer informatie, kunt u bellen naar: Henk Kuiper 06-20376509 of Ubbo Neisingh 06-81186422
  3. Als deelnemer aan de Midzomer Regatta kunt u van vrijdag tot zondag gratis liggen in de jachthaven van Marina Muiderzand.

Bijlage 1. Wedstrijdbaan