Zaterdag een BBQ op het strand bij het Palaver (Regatta Center) Muiderzand
Op het strand bij het Palaver. Geef tijdig het aantal deelnemers aan de BBQ door i.v.m. inkoop.
Previous slide
Next slide

De Midzomer Regatta wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Flevoland

Notice of Race Midzomer Regatta 2023 zaterdag 24 juni

Notice of Race Midzomer Regatta 2023

 zaterdag 24 juni

Aankondiging 

Algemeen
De Midzomer Regatta is een gezellige en laagdrempelige zeilwedstrijd voor kajuitjachten, waarbij de wedstrijd professioneel wordt georganiseerd.

De Midzomer Regatta is een Langebaanwedstrijd van circa 23 mijl.

Locatie
IJmeer en Markermeer.

Wedstrijdorganisatie
De organiserende autoriteit is W.S.V. Flevomare.

 1. Regels 
  1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de ‘regels’ zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).
  1.2 In de wedstrijdbepalingen zullen eventuele wijzigingen van de RvW worden opgenomen.
  1.3Deelnemende schepen moeten voldoen aan de Offshore Special Regulations for inshore racing (appendix B). Het aan boord hebben van een (handheld)marifoon wordt aanbevolen.
 2. Deelname en Inschrijven
  2.1 De wedstrijdserie is uitgeschreven voor Kajuitjachten die kunnen voldoen aan regel 1.3 van deze aankondiging
  2.3 Inschrijving is mogelijk online via de website: www.flevomare.nl of door het verzenden van een e-mail met de benodigde gegevens aan: info@flevomare.nl.
  2.4 De inschrijving sluit op 22 juni 2023. Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd. Hierover beslist het wedstrijdcomité.
 3. Inschrijfgeld
  3.1 Het inschrijfgeld bedraagt € 40.
  3.2 Deelname aan de BBQ op zaterdagavond kost €25 in geval van betaling vooraf. Aanschuiven op zaterdagavond kost €28 euro, zolang de voorraad strekt.
  3.2 De vereiste inschrijfgelden en/of kosten BBQ moeten voor 25 juni 2021 zijn overgemaakt op rekening NL03 INGB 0693 4286 19 t.n.v. WSV Flevomare vermelding van: Midzomer Regatta en bootnaam en zeilnummer.
  3.4 In het geval dat de wedstrijden om wat voor reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken moeten worden en er geen herstart plaatsvindt, zal er WEL restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.
 4. Programma van de wedstrijden 
  4.1 Het programma omvat een Langebaanwedstrijd van circa 23 mijl voor ORC en SW-klasse.
 5. Klassenindeling en Groepsindeling 
  5.1 Een ORC-klasse, die bij voldoende deelname zal worden gesplitst in A en B
  5.2 Een SW-klasse, die bij voldoende deelname zal worden zal worden gesplitst in A en B
 6. Shorthanded
  6.1 Deelnemers kunnen Two-handed inschrijven in ORC en SW. Single-handed is alleen toegestaan in de SW klasse.
  6.2 In afwijking van regel 42.1 (R.v.W) is het gebruik van een stuurautomaat door two- handed en single-handed deelnemers toegestaan.
  6.3 Single-handed deelnemers in de SW klasse ontvangen een vergoeding van +2 punten op hun handicap.
  6.4 Duo-handed deelnemers in de SW klasse ontvangen een vergoeding van +1 punt op hun handicap.
  6.5 Voor Duo-Handed deelnemers in de ORC wordt de Time on Time  Coastal/Long Distance van het Duo-Handed certificaat gebruikt.
 7. Dag en wedstrijdprogramma 
  7.1 Er wordt gestart in het wedstrijdgebied (zie Appendix A).
  7.2 Na afloop van de wedstrijd is er vanaf 17:00 uur een steigerborrel.
  7.3 Aansluitend hieraan bestaat de gelegenheid om deel te nemen aan de Barbecue. (Zie 3.3)
  7.4 Prijsuitreiking.
  7.5 Er zal worden gestart in maximaal vier startgroepen. Voor volgorde en indeling van de startgroepen wordt verwezen naar de wedstrijdbepalingen die op de website www.flevomare.nl zullen worden gepubliceerd.
  7.6 Startschema (onder voorbehoud inschrijvingen):
DagWaarschuwingssein 1e startgroepStartsein 1e startgroep
Zaterdag 24 juni10:25 uur10:30 uur
Het startsein van de 1e groep is tevens het waarschuwingssein van de 2e groep en het startsein van de 2e groep is het waarschuwingssein van de 3e groep, enz..

8. Banen 

8.1 De Midzomer Regatta bestaat uit een [1] baan van circa 23 mijl die zowel links- als rechtsom gevaren kan worden (bijlage 1).

8.2 De mededeling over de te varen baan wordt gedaan bij de briefing/palaver dan wel via marifoonkanaal 13 en via de website www.flevomare.nl
8.3 Wanneer de deelnemers een in de baan opgenomen merkteken passeren, dienen zij de tijd van passeren te noteren (bijlage 2).

9. Scoring en Handicap 

9.1 ORC: Time on Time, Coastal/Long Distance.

9.2 SW: volgens SW-systeem

10. Radiocommunicatie 

10.1 Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke mededelingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten tijdens de wedstrijden verboden.

10.2 Het wedstrijdcomité zal VHF-kanaal 13 uitluisteren. Ook zullen mededelingen met betrekking tot de wedstrijd via kanaal 13 worden gedaan.

10.3 Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal.

11. Prijzen

11.1 Per klasse zijn er prijzen volgens onderstaand schema:

Schepen per klasse:tot 55-910-18boven 18
Prijzen:121.4

11.2 Prijsuitreiking: tijdens of direct na de BBQ

12. Motorgebruik 

12.1 Het gebruik van de motor in zijn achteruit is toegestaan om de boot van waterplanten te bevrijden en aanvaringen met beroepsvaart te voorkomen. 12.2 Motorgebruik mag geen voordeel opleveren.

12.2 Om gevaarlijke situaties met de beroepsvaart te voorkomen mag ook de motor worden gebruikt, zie artikel 11.6 van deze WB. Motorgebruik mag geen voordeel opleveren.

13. Verzekering en aansprakelijkheid 

13.1 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 2.000.000 per gebeurtenis.

13.2 Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd. Zie regel 4 van RvW: Besluit om wedstrijd te zeilen.

13.3 De leden van het bestuur en de betrokken commissieleden van de W.S.V. Flevomare accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden. Zie RvW regel 4, “Besluit om wedstrijd te zeilen”.

14. Protesten

14.1 Protesten zullen worden behandeld door een protestcomité (RvW 91 a).  

14.2 Arbitrage zal (indien gewenst) worden toegepast voor protesten die betrekking hebben op RvW deel 2.

15. Overige informatie 

15.1 Extra informatie kunt u opvragen via info@flevomare.nl.

15.2 Voor meer en extra informatie, kunt u bellen naar: Henk Kuiper 06-20376509

15.3 Als deelnemer aan de Midzomer Regatta kunt u van vrijdag tot zondag gratis liggen in de jachthaven van Marina Muiderzand.