8 maart: Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging en agenda

Op woensdag 8 maart a.s. nodigt het bestuur de leden uit voor de jaarlijkse ALV. Hier moet je bij zijn als je mee wilt praten over de plannen, statuten en financien van je club.
Locatie: Regatta Center Muiderzand. Aanvang ALV 19:30 uur; inloop vanaf 19:15 uur.
Geinteresseerden kunnen de agenda met bijbehorende documenten opvragen bij het bestuur.