Woensdagavondwedstrijden (WAR) 

In deze onzekere tijden van Corona wordt er voorlopig (nog) geen WAR gevaren. Op woensdag 15 april zou de 1e wedstrijd zijn, maar dat is volledig van de baan.
De wedstrijdcommisie is volop bezig geweest met de voorbereidingen voor de WAR2020. De wedstrijdbanen zijn klaar, evenals de wedstrijdbepalingen. Deze worden gepubliceerd wanneer bekends is, wanneer de eerste WAR wordt gevaren.

Mocht er uitzicht zijn dat de WAR2020 gestart kan worden, zal dit direct gecommuniceerd worden.

Afhankelijk van datum dat bekend wordt dat we weer een WAR ogen organiseren en de eerst mogelijke datum van de WAR zal besloten worden of er nog een fysieke bijeenkomst wordt gehouden of dat mededelingen shcriftelijk worden afgedaan.

Uiteraard kan er wel ingeschreven worden.
NB. Het inschrijfgeld zal pas worden afgeschreven wanneer bekend is dat er daadwerkelijk gevaren gaat worden.