Flevomare logo
Terschelling bij jachthaven

Flevomarelid?

Deelname aan de winterwedstrijden is voor Flevomare leden gratis. Niet leden betalen € 10,-.

Lid worden?
De contributie is € 60,- per jaar.


wordt lid

Kosten Winterwedstrijden

Het inschrijfgeld ad. € 10,- kunt u overmaken op rek. NL03 INGB 0693 4286 19 t.n.v. WSV Flevomare, Wageningen

o.v.v. WSV Flevomare inschrijfgeld Winterwedstrijden.

N.B:U dient er zorg voor te dragen dat deze binnen 2 weken na inschrijving op rek. NL03 INGB 0693 4286 19 t.n.v. WSV Flevomare, Wageningen is bijgeschreven.


Inschrijfformulier WinterwedstrijdenORC-Club gemeten jachten

Inleveren kopie geldige meetbrief ORC-Club is verplicht!

Dit altijd invullen, ook als u een geldige meetbrief heeftSW niet gemeten jachten en duo-handed

Als uw schip niet gemeten is, kunt u meedoen in de SW-klasse, vul daarvoor uw gegevens hieronder volledig. in.

Disclaimer

De organisatie, dan wel de vereniging Flevomare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, welke zou kunnen ontstaan door of in verband met de deelname aan de Winterwedstrijden.

De inzender (ondergetekende) verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen en bepalingen zoals deze vermeld staan of verwijzen naar het BPR, het wedstrijdreglement KNWV 2017-2020 en de Wedstrijd bepalingen Winterwedstrijden.

Met het inzenden van dit formulier verklaar ik bovenstaande bepalingen te hebben gelezen en ga ik akkoord met deze bepalingen.


logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer quantumsails YCM regatta center muiderzand