Flevomare logo
Terschelling bij jachthaven

Flevomarelid?

Om deel te nemen aan de woensdagavondwedstrijden moet u lid zijn van Flevomare.

Contributie
De contributie is € 60,- per jaar. U bent dan ook meteen lid van het Watersport Verbond en ontvangt de Flevomare vlag.


wordt lid

Kosten woensdag avond regatta

Met het insturen van het inschrijfformulier geeft u de WSV Flevomare toestemming om het inschrijfgeld van uw rekening af te laten schrijven
Het inschrijfgeld ad. € 55,- (na goedkeuring ALV 14-mrt 2018) wordt automatisch rond 15 april van uw rekening afgeschreven of binnen 2 weken na datum van inschrijving  indien u later in het seizoen inschrijft.


N.B:U komt alleen in de uitslag voor, als u lid bent en heeft betaald.


Inschrijfformulier Woensdag Avond Regatta
 

ORC-Club gemeten jachten

Dit altijd invullen, ook als u een geldige meetbrief heeft

SW niet gemeten jachten en duo-handed

Als uw schip niet gemeten is, kunt u meedoen in de SW-klasse, vul daarvoor uw gegevens hieronder volledig. in.
 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de WAR bedraagt € 55,00 per jaar.
(*) Met het insturen van het inschrijfformulier geeft u de WSV Flevomare toestemming om het inschrijfgeld van uw rekening af te laten schrijven.

Belangrijk voor u:

Het bedrag wordt automatisch rond 15 april  afgeschreven of binnen 2 weken na datum van inschrijving  indien u later in het seizoen inschrijft.
Met het insturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met de automatische afschrijving van de contributie


Verplicht.

Disclaimer

De organisatie, dan wel de vereniging Flevomare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, welke zou kunnen ontstaan door of in verband met de deelname aan de W.A. Regatta.

De inzender (ondergetekende) verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen en bepalingen zoals deze vermeld staan of verwijzen naar het BPR, het wedstrijdreglement KNWV 2017-2020 en de wedstrijd bepalingen W.A. Regatta.

Met het inzenden van dit formulier verklaar ik bovenstaande bepalingen te hebben gelezen en ga ik akkoord met deze bepalingen.


logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer quantumsails YCM regatta center muiderzand