Flevomare logo
Start ORC1 WAR

Kosten

Inschrijfgeld € 55,-.(na goedkeuring ALV 14-mrt 2018)
Om aan de Woensdag Avond Regatta deel te nemen moet men lid van
WSV Flevomare zijn.


Woensdag Avond Regatta (WAR)

Sinds 1992 organiseert WSV Flevomare ieder jaar de Woensdag Avond Regatta. Wij nodigen u hierbij uit om ook mee te doen. De inschrijving staat open voor alle leden van WSV Flevomare met een ORC gemeten zeiljacht en zeiljachten zonder een meetbrief.

Opzet WAR
Onze WAR is een verenigingsevenement, d.w.z. iedere deelnemer moet lid zijn, of worden van WSV Flevomare. De WAR is op de eerste plaats bedoeld als een sportieve zeilavond met wedstrijd element en is een prima gelegenheid om wedstrijd ervaring op te doen.

Tevens leert u uw schip onder alle omstandigheden goed te handelen. Onze WAR is geen wereldkampioenschap, dus niet te fanatiek. Let op elkaar en voorkom altijd een aanvaring ook al staat u in uw recht. Leer van elkaar en help elkaar, alleen dan blijft het voor iedereen een leuk en leerzaam spelletje.

Data WAR
Op woensdag avond 3 april 2019 organiseert Flevomare de inmiddels bekende WARming-up avond met uitleg en vragen over de WAR in het Regatta Center Muiderzand. Aanvang 19.30 uur.

Van 10 april t/m 11 september 2019 wordt er gevaren. De WAR gaat altijd door, ook in de vakantieperiode. Alleen bijzondere weersomstandigheden (windkracht 7 Bft. of meer) en feestdagen (b.v. Koninginnedag) kan de wedstrijdcommissie besluiten de wedstrijd voor die dag te laten vervallen. Alleen u bepaalt of het verantwoord is om uit te varen. Van de ongeveer 26 starts tellen de 12 beste mee voor de einduitslag. Dus er een paar missen, bijvoorbeeld voor een welverdiende vakantie, is geen probleem.

Inschrijven WAR
Met ingang van de WAR 2014 maakt Flevomare gebruik van automatische incasso. Met het insturen van het inschrijfformulier geeft u de WSV Flevomare toestemming om het inschrijfgeld van uw rekening af te laten schrijven 
Het inschrijfgeld ad. € 55,-  (na goedkeuring ALV 14-mrt 2018) wordt automatisch rond 15 april van uw rekening afgeschreven of binnen 2 weken na datum van inschrijving  indien u later in het seizoen inschrijft. Mocht u om voor u moverende redenen geen automatische incasso toestaan, wordt u verzocht dit bij de opmerkingen op het inschrijfformulier kenbaar te maken. U dient dan het inschrijfgeld over te maken op rek.nr.
NL03 INGB 0693 4286 19 
t.n.v. WSV Flevomare, Wageningen 
o.v.v. WAR2018 met bootnaam + zeilnummer.


Wedstrijdbepalingen WAR
Lees voor u start de wedstrijdbepalingen goed door, zodat u weet hoe het spelletje gespeeld wordt. De wedstrijdbepalingen staan op de site.

Klassenindeling WAR
Er wordt gevaren in drie verschillende klassen, te weten ORC1, ORC2 (gemeten schepen) en SW (ongemeten schepen).

Hoe laat wordt er gestart en welke baan wordt er gevaren
Tussen 19.00 en 19.15 uur wordt de te varen baan (1 t/m 12) bekend gemaakt via marifoonkanaal 13. Het startsein van de voorgaande startgroep is het voorbereidingssein van de opvolgende startgroep. In appendix A van de wedstrijdbepalingen vindt u het startrooster van de startgroepen, de bijbehorende klassenvlag en welke baan van de banenkaart (A of B).

Start- en finishschip
Iedere deelnemer is verplicht 1 keer per 2 seizoenen (afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers en m.u.v. deelnemers die voor het eerst meevaren) op te treden als start- en finishschip, wanneer daarvoor een beroep op u wordt gedaan. U ontvangt de lijst met namen van de deelnemers, welke bij toerbeurt de start en finish verzorgen. Op deze lijst staan datum, namen en telefoonnummers van de starters. Als u op de aangegeven datum verhinderd bent, ruil dan onderling met elkaar voor u de Wedstrijdcommissie om raad vraagt. Geef de wijziging wel door aan de Wedstrijdcommissie.

Uitslagverwerking
Na de wedstrijd is het tijd voor een gezellig samen zijn in het Regatta Center Muiderzand met een drankje en een hapje en natuurlijk napraten over de wedstrijd. Kortom elkaar leren kennen. Afhankelijk van de binnenkomst van de finishlijst zal rond 22.30 uur de voorlopige uitslag bekend gemaakt worden. Mutaties worden in alle rust op een later tijdstip uitgevoerd.

Handicaps
Voor deelnemers die inschrijven in de SW-klasse (ongemeten schepen) krijgen van WSV Flevomare een gratis SW meetbrief. Deze meetbrief wordt aangemaakt met behulp van het door het Watersportverbond uitgegeven SW programma en de gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier. Deelnemers welke inschrijven in de ORC-klasse zijn verplicht in het bezit te zijn van een geldige ORC-meetbrief (voor 1 mei).

Laten meten van uw jacht (ORC)
Deelnemers die hun jacht willen laten meten, kunnen contact opnemen met Leo van Raam, 0294-430249.


bepalingen
logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer quantumsails YCM regatta center muiderzand