Flevomare logo
Terschelling bij jachthaven
 

Bepalingen

Bepaling 1
Zeiltocht van horeca naar horeca gelegenheid, vertrek vanuit Marina Muiderzand, Marinaweg 4 Almere, 14 mei 2016. Geplande aankomst 16 mei 2016, finish met voltallige bemanning in het Amsterdamsche Koffijhuis, Willem Barentszstraat 17, West Terschelling.

Bepaling 2
Om de aankomsttijden niet teveel te laten verschillen zijn er 2 startgroepen:
1 ste vertrek 00.00 uur vanuit Marina Muiderzand. Voor langzamere schepen SW groter 100.

De 2 de startgroep, SW kleiner 100, vanuit Marina Muiderzand om 04.00 uur.

Bepaling 3
Elke schipper mag vertrekken wanneer hij dat wil, dit zijn slechts richttijden.

Bepaling 4
Inschrijving staat open voor kajuitzeilboten, er is geen inschrijfgeld. Kosten van eigen schip en bemanning komen voor rekening van de deelnemers zelf.

Bepaling 5
Op Terschelling wordt (indien mogelijk) een gezamenlijke ligplaats geregeld (meestal helemaal achet in de haven), havengelden dient men zelf ter plaatse te voldoen.

Bepaling 6
Getij gegevens: Hoogwater 10:35 Kornwerderzand. De schepen die niet +/- 1 uur voor hoog water in Kornwerderzand geschut zijn, mogen een tussenstop in Makkum inlassen en de volgende dag met het eerste tij verder varen.

Bepaling 7
Boten met een diepgang > 1,60 m adviseren we over de Boontjes (via Harlingen) te zeilen. Boten tot 1,60 m stekend mogen op eigen risico ook via het Inschot varen. (Hou rekening met het wantij en een mogelijke verlaging!). De boontjes zijn net uitgedoept tot 3.20 bij NAP.

Bepaling 8
De tocht wordt afgelast bij windkracht 7 bft en hoger, tevens vanaf windkracht 6 bft voor windrichtingen tussen NW en NO.

Bepaling 9
Protesten kunnen niet worden ingediend, eventuele schade dient onderling geregeld te worden, de organisatie kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld zie ook: http://www.flevomare.nl/aanspakelijkheid.html

Bepaling 10
Een goed werkende marifoon is verplicht. Marifoongebruik onderling tijdens de tocht kanaal 13, eventuele mededelingen zullen via kanaal 13 aan de deelnemers worden verstrekt. Uitluisteren VC IJsselmeer kanaal 1, Waddenzee VC Brandaris kanaal 2.

Bepaling 11
Elke opvarende neemt voor eigen rekening en risico aan de VP AK deel en vrijwaart wsv Flevomare en de organisator(en) van elke vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van gebeurtenissen voor, tijdens en na de tocht die het gevolg zijn van deelname. Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van minstens € 500.000,- per evenement geldig voor het te bevaren gebied.

Bepaling 12
De schipper is de enige en uiteindelijke verantwoordelijke aangaande zijn schip en uitrusting, de veiligheid en het welzijn van de opvarende(n) bij hem aan boord.

Bepaling 13
Gebruik van de motor is toegestaan. Dit om bijvoorbeeld het tij te Kornwerd te halen, langdurig kruizen te voorkomen of om op de West Meep enige voortgang te garanderen.

Bepaling 14
De schipper zorgt ervoor dat de verplichte navigatiehulpmiddelen en uitrusting, zoals in de informatie (verplichte en aanbevolen uitrusting) omschreven, aan boord en in orde zijn.

Bepaling 15
wsv Flevomare heeft te allen tijde het recht om op basis van het in gebreke blijven van deelnemers met betrekking tot het vervullen van de hier opgesomde voorwaarden deze deelnemers te weigeren.

Bepaling 16
Reservering kan geschieden d.m.v. het aanmeldingsformulier.

Bepaling 17
De schipper en de bemanning dienen gedurende de toertocht in het bezit te zijn van de wettelijk voorgeschreven documenten en bedieningspapieren. Indien de schipper de toertocht niet of gedeeltelijk niet kan maken wegens het gemis van een document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en niet ten laste van wsv Flevomare.

Bepaling 18
De schipper en zijn bemanning zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de leiding ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen. Dit ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

Bepaling 19
Meegebrachte drank en etenswaren mogen niet in het Amsterdamsche Koffijhuis genuttigd worden.


Verplichte en aanbevolen uitrusting


Onderstaande lijst is een opsomming van de uitrusting die u aan boord dient te hebben. De verplichte uitrusting is vet weergegeven.

Marifoon/telefoon. Als u geen marifoon heeft, moet er tenminste een mobiele telefoon aan boord zijn. Het nummer moet bij de begeleider bekend zijn.

Anker met minimaal 25 meter lijn en ketting voorloop.

Tweede anker met minimaal 15 meter lijn.

Sleeplijn van voldoende sterkte en lengte.

Lenspomp. Hand of elektrisch.

Signaalhoorn.

Goedgekeurde en werkende navigatie lichten.

Waterdichte lantaarn met reserve batterijen en reserve lampen.

Ankerbal.

Goede verrekijker (7 x 50).

Reglementen.

Vaarkaarten, betreffende gebied.

Zwemtrap.

Gereedschap en reserve onderdelen voor de motor.

EHBO-kist met instructie.

Kompas.

Dieptemeter of peilstok.

Pikhaak/vaarboom.

Reddingvesten, voor elke opvarende (ce-keur).

Reddingboei binnen handbereik roerganger en voor onmiddellijk gebruik gereed.

Drijvende werplijn met ring.

Radarreflector met voldoende reflecterend vermogen en op de juiste wijze vastgemaakt.

Brandblusser (2 kilo) in elk compartiment.

Voldoende brandstof.

Pyrotechnische middelen. (vuurpijlen e.d).

logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer quantumsails YCM regatta center muiderzand