Flevomare logo
Valken festival
 

Protest! De scheidsrechter op het water ben je zelf!
Nou niet helemaal...

Bij het wedstrijdzeilen zijn de deelnemers ook de scheidsrechters. Als je een overtreding ziet, of er slachtoffer van bent kun je protesteren, waarna de protestcommissie het protest zal behandelen. In de Regels voor Wedstrijdzeilen staan de procedures uitvoerig beschreven, maar hier een korte uitleg.


Nadat een overtreding is geconstateerd dient onmiddellijk de protestvlag te worden gezet en de betrokken boot moet worden aangeroepen met "protest". Als dat laatste niet mogelijk is moet de boot bij de eerst mogelijke gelegenheid worden gemeld dat er een protest tegen hem is. Hij moet zich immers ook kunnen voorbereiden of eventueel een straf nemen. Een boot kan na een overtreding ook zelf een straf nemen, waardoor hij een straf van de protestcommissie kan ontlopen. Bij de WAR is dat een 360 graden ronding. Details vind je in de RvW.

Protesten van de Woensdagavond Regatta worden behandeld op twee donderdagavonden, zie voor de datums de wedstrijdbepalingen. Hiervoor heeft de wedstrijdcommissie de beschikking over vier erkende protestcommissieleden. Bij een protest worden, nadat is vastgesteld dat het een geldig protest is, de beide partijen gehoord. De beide partijen krijgen daarbij de kans hun verhaal te vertellen en vragen aan elkaar te stellen. De leden van de commissie zullen natuurlijk ook de nodige vragen stellen. Na beraad van de commissie doet deze uitspraak of er regels zijn overtreden. Indien dat het geval is, volgt meestal een DSQ (diskwalificatie) voor de betrokken wedstrijd (meestal met terugwerkende kracht) en wordt de uitslag aangepast.

NB. Het kan voorkomen dat bij de protestafhandeling de protesterende partij (ook) een regel heeft overtreden, in dat geval krijgt hij (ook) een DSQ. Het voorkomen van kritieke situaties en elkaar ook eens iets gunnen is in de geest van onze woensdagavondwedstrijden. Dit past ook bij een goede verenigingsmentaliteit, terwijl de veiligheid hiermee is gediend.


logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer quantumsails YCM regatta center muiderzand