Flevomare logo
4 uren van flevomare
 

Inschrijfformulier voor deelname aan de 4 uren van flevomare


De prijs voor de BBQ wordt z.s.m. bekend gemaakt.
Disclaimer

De organisatie, dan wel de vereniging Flevomare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, welke zou kunnen ontstaan door of in verband met de deelname aan de 4 uren van flevomare

De inzender (ondergetekende) verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen en bepalingen zoals deze vermeld staan of verwijzen naar het BPR, BVA en de bepalingen 4 uren.

Met het inzenden van dit formulier verklaar ik bovenstaande bepalingen te hebben gelezen en ga ik akkoord met deze bepalingen.


logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer quantumsails YCM regatta center muiderzand