NIEUWS

4 Uren Flevomare afgelast!!!


april 30, 2019

De traditionele 4-uren van Flevomare die voor 12 mei gepland stond, gaat niet door!!!

Rijkswaterstaat kon zich niet verenigingen met onze nieuwe banenkaart voor de 4-uren. Wij moesten voor 2019 een nieuwe banenkaart maken omdat veel boeien onder de kust van Noord Holland zijn vervallen. Het schuin oversteken van de vaargeul Amsterdam Lelystad was hun grootste bezwaar. Voor het maken van een nieuwe banenkaart in overleg met Rijkswaterstaat en het indienen van een vergunningsaanvraag was nog nauwelijks tijd beschikbaar.

Omdat het aantal inschrijvingen op dit moment nog beperkt is hebben we besloten de 4-uren dit jaar niet door te laten gaan.

Hopelijk lukt het in 2020 weer wel. We gaan dan in ieder geval in een vroeger stadium met Rijkswaterstaat praten over mogelijk rakken.

Met excuses aan de deelnemers die reeds hadden ingeschreven.

flevomare icoon

Sponsoren