Flevomare logo
Valken festivalDatum Scheepsnaam Naam schipper e-mail adres Tel.nr. Mobiel
11-apr HatseFlatse M. Bakker      
18-apr E-Motion H. Kuiper      
25-apr Jelle R. v/d Kam      
2-mei Tuulikkie N. Ruigrok      
9-mei Bolocan E. Swaan      
16-mei Salteezer M. Kamermans      
23-mei Wild Romance E. Helsper      
30-mei Poker R. Voogt      
6-jun sprint flevomare      
13-jun sprint flevomare      
20-jun      
27-jun      
4-jul      
11-jul      
18-jul      
25-jul      
1-aug      
8-aug      
15-aug      
22-aug      
29-aug      
5-sep      


 

Het start & finishschip, wat is daar voor nodig.

Materialen
VHF, signaalhoorn (2x) klok (2x) en finishformulier zijn op de betreffende avond, om 18.00 uur af te halen op ligplaats B41, Sea’s out. Indien niemand aan boord, liggen de benodigde spullen in de bakskist. Bij de materialen wordt ook een USB stick meegeleverd, speciaal voor schepen welke een laptop aan boord hebben. Op de stick staat een excel bestand waarop de finishtijden op overgenomen kunnen worden, dit bespoedigd de uitslagverwerking.
Je krijgt ook een extra tas mee met daarin een gele ankerboei met anker. Dit is onze ILM. Zou je de boei ca 0,1 mijl ten ZW v/d IJM-16 willen uitleggen (rode en groene ton v/d vaargeul in lijn houden) Als je daarna zelf ca 20 meter verder naar het zuidwesten ankert lig je prima.
Na afloop de boei graag weer oppikken in inleveren met de start/finishtas in het wedstrijd office. De boei is met een pikhaak gemakkelijk weer op te pikken, het ankertje is slechts 5 kilo.

Enkele tips
Startlijn
Het is van belang om met voldoende bemanning te zijn (minimaal 3 om de procedures van start en finish goed uit te kunnen voeren). De startlijn is de denkbeeldige lijn tussen de boei YM 16 en de mast van het startschip, haaks op de vaargeul) ten zuid-westzijde en ca 120 meter lag. De ILM boei hou je tussen het startschip en de YM16. Dit merkteken dient aan bakboord te worden gehouden voor de startende schepen. Anker 2 a 3 maal de scheepslengte van de ILM, houd rekening met wind draaiingen.
Tijdsmeting
Aan de start en finish schepen wordt dringend verzocht de aangeleverde klok (of GPS) als tijdklok te gebruiken. Zet de VHF op kanaal 13 en tel af van 10 naar 1 en start. Het startsein bestaat uit het blazen op de hoorn & gelijktijdig zwaaien van de nationale vlag, (ter attentie voor boten zonder marifoon).
Startsein
Het startsein van de eerste klasse is tevens voorbereiding voor de volgende groep. Te vroege starts en schepen die de ILM aan de verkeerde kant voorbij varen noteren. Echter te vroeg gestarte schepen kunnen hun straf ontlopen door buitenom opnieuw te starten, gaarne aangeven op de lijst. Dit hoeft niet via de marifoon of met vlaggen doorgegeven te worden.
Finish
Je mag dichter naar de YM 16 voor anker gaan ivm beter zicht, houdt zeker de helft v/d startlijn aan, maar je mag op dezelfde plaats voor anker blijven liggen. Noteer op de lijst de tijd die de klok aangeeft wanneer de boeg v/h schip de finishlijn passeert, bv 21 uur 44 min 50 sec, en dus niet de gevaren tijd. In de volgende kolom noteer je het zeilnummer (staat in het grootzeil) of het relingnummer bij de SW klasse en tevens de scheepsnaam.
Inkorten v/d wedstrijd
Bij weinig wind kan de baan door de wedstrijdleiding worden ingekort, zorg dat je GSM aan staat om eventueel de nieuwe locatie door te krijgen, daarna zal dit kenbaar worden gemaakt op VHF kanaal 13.
Om 22.00 sluit de finish, breng de lijst en toebehoren zo snel mogelijk naar het wedstrijd office zodat er snel kan worden begonnen met de uitslag verwerking.
Compensatie
De schipper van een start & finishschip krijgt voor de gemiste wedstrijd, zijn gemiddelde score van het resultaat over 11 gevaren wedstrijden.
Indien je verhinderd bent dien je zelf contact te nemen met een andere schipper v/d startschepenlijst om te ruilen Geef in geval van een wissel dit ook even door aan de wedstrijdcommissie: f.andela@kpnmail.nl
Bij afwezigheid zonder kennisgeving, gelden maatregelen zoals omschreven in de wedstrijdbepalingen art .9.
Startschip hulp
Mocht onverhoopt het aangewezen startschip niet aanwezig kunnen zijn op de aangewezen datum dan kan hulp ingeroepen worden van:
Schipper Jan Smit hij is eigenaar v/d sleepboot welke aan begin I-steiger ligt. De sleper neemt dan de functie van startschip waar, de startprocedure en tijdwaarneming blijft de verantwoording van de Flevomare schipper en deze zal dus ook zelf voor voldoende bemensing moeten zorgen.
De sleper schipper is bereikbaar onder 0630756776 en vraagt wel een vergoeding van 50 euro per dienst.
Dit wordt niet door de vereniging bekostigd en zal door de Flevomare schipper zelf rechtstreeks betaald moeten worden.

 
Bij voorbaat dank voor de medewerking
Namens de wedstrijdcommissie
Leo van Raam/ Fedde Andela

 

logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer 12bft quantumsails YCM regatta center muiderzand