Flevomare logo
Slecht weer
 

Wettelijke aansprakelijkheid WSV Flevomare


WSV Flevomare is een vereniging van vrijwilligers zonder winstoogmerk, met als doel gezamenlijk, leuke, sportieve watersport te bedrijven en te promoten.

Flevomare bezit geen haven en of personeel, zij organiseert haar activiteiten vanuit de Marina Muiderzand te Almere.

Schippers hebben krachtens de scheepvaartwetgeving eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Behalve vrijblijvend advies, blijft Flevomare buiten juridische kwesties tussen leden en of ten opzichte van derden.

Voor het verzekeren, inclusief regelen en afhandelen van schade en aansprakelijkheid dienen schippers en bemanning zelf zorg te dragen.

Flevomare is bij activiteiten door de geldende clausule gevrijwaard van aansprakelijkheid tegenover leden en overige deelnemers van Flevomare activiteiten. Hier geldt het zogenaamde exoneratiebeding.

Deelname aan Flevomare activiteiten zijn uitsluitend toegestaan als schip, schipper en bemanning minimaal voor de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd zijn. Door het simpele feit van deelname verklaren deelnemers aan deze eis te voldoen.

De aansprakelijkheid van Flevomare tegenover derden is geregeld bij gemeen recht. De vereniging heeft hiervoor de door de Watersportbond geadviseerde verzekering.

Deelnemers aan Flevomare activiteiten vrijwaren Flevomare en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit deze deelname, indien en voor zover de schade niet gedekt blijkt door de wettelijk aansprakelijkheid verzekering van Flevomare.

Het bestuur

 
logobalk knowledgeplaza Marina Muiderzand Creative Skills George Kniest harbor-house Ship Shape X-Yachts lettenmeijer quantumsails YCM regatta center muiderzand